Partnerstrategi

Vi er stadig i utvikling, og er alltid på let etter gode partnere. Vi ønsker å skape bånd med partnere som kan bygge trygghet for kundene våre, gi oss en fordel på markedet, eller hjelpe etableringen av GenBridge. Har du tro på tjenesten vår, og tror du er, eller kjenner noen, som kan hjelpe oss å videreutvikle tjenesten? Ta kontakt!

 

Vi er alltid på jakt etter nye partnere, både små og store. Vårt mål er at begge parter skal vinne på partnerskapet. Vi synes alltid det er interessant å høre fra nye potensielle samarbeidspartnere. Ta kontakt gjerne kontakt på mail dersom du eller din bedrift kunne tenke seg å samarbeide med oss! 


Våre partnere

 
SeniorNorge.png

Seniors Norge (tidl. Seniorsaken) ble stiftet den 21. mai 2002 med det formål å bekjempe eldrediskriminering og negative holdninger til alderdom, øke eldres innflytelse i politikk, samfunn og yrkesliv, sikre eldre gode helsetjenester og verdig omsorg og etablere Seniorsaken som et respektert og naturlig talerør for seniorenes sak.

 
føniks.png

Ambisjonen med Føniksalliansen er å skape et samfunn der folk ikke settes i bås ut fra alder, og der seniorer blir velfungerende bidragsytere i samfunnet så lenge som mulig. Pensjonistmodellen innebærer et brått brudd mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, noe som innebærer at seniorene ofte får bidratt mindre enn de selv ønsker – og mindre enn samfunnet har behov for. For mange medfører det også at de også kobles fra en stor del av sine viktigste sosiale relasjoner.